Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2013

JeMappelleBartosz
2239 7c39 390
Reposted byKotokorunostajl

January 19 2013

JeMappelleBartosz
7705 2e9a 390
Reposted bylancellinbudas

November 26 2012

JeMappelleBartosz
9435 b411 390
Reposted frommariola mariola viasmyrrr smyrrr
JeMappelleBartosz
3446 c6ce 390
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viasmyrrr smyrrr
JeMappelleBartosz
6446 b017 390
  m.m.  
Reposted frombyheart byheart viasmyrrr smyrrr

May 26 2012

JeMappelleBartosz
9436 9f32 390
Reposted bysmyrrrkarofornication

May 20 2012

JeMappelleBartosz
Musisz mi pomóc, bo od tygodnia pada deszcz i powoli życie mi się rozmywa, musisz mi pomóc, bo czuję się jak Bóg, który przez sześć dni budował świat i powstał wielki chaos, musisz mi pomóc, bo wczoraj śmierć pytała szatniarza w knajpie co się ze mną stało, musisz mi pomóc, dziś, teraz, już, bo jutro, może być za późno.

Musisz mi pomóc, musisz mi pomóc
Swoją miłością musisz mi pomóc
Musisz pokochać mnie więcej
Bliżej wyciągnąć kochane ręce
Musisz !
JeMappelleBartosz
8979 f737 390
Reposted fromproof proof viapowiedzmito powiedzmito

May 19 2012

JeMappelleBartosz
6114 f5a0 390
Reposted fromjethra jethra viapatiska patiska
JeMappelleBartosz
8891 5786
Reposted bysillycripplepowiedzmitobadalenadiviberowa

May 17 2012

JeMappelleBartosz
0999 7241 390
Reposted frombazant bazant vialadygaga ladygaga

April 14 2012

JeMappelleBartosz
5726 a346 390
Gaga <3

March 29 2012

JeMappelleBartosz
3972 c302 390
Reposted frompokrzywcia pokrzywcia viafuckblack fuckblack
7310 b3af 390
Reposted fromfuckblack fuckblack vialadygaga ladygaga

March 16 2012

JeMappelleBartosz
4681 8028 390
JeMappelleBartosz
3430 81de 390
JeMappelleBartosz
7120 1976 390
Reposted fromappreciation appreciation viaxcocainex xcocainex

March 09 2012

JeMappelleBartosz
8634 89ae 390
Reposted bySublimatio Sublimatio

March 02 2012

JeMappelleBartosz
3527 e550 390
Reposted fromaynis aynis viaParadies Paradies
JeMappelleBartosz
2143 9cef 390
Reposted frombazant bazant vialadygaga ladygaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl